MENU

Mother’s Daughter (Български превод) 「Текст」 - Miley Cyrus

Hallelujah, I'm a freak, I'm a freak, hallelujah
Every day of the week, I'ma do ya like I want to
I'm a Nile crocodile, a piranhaTOP 1 България


Mother’s Daughter (Български превод) 「Текст」 - Miley Cyrus

Hallelujah, I'm a freak, I'm a freak, hallelujah
Every day of the week, I'ma do ya like I want to
I'm a Nile crocodile, a piranha

[Pre-Chorus]
Oh my God, she got the power
Oh, look at her, she got the power
So, so, so

[Chorus]
Don't fuck with my freedom
I came up to get me some
I'm nasty, I'm evil
Must be something in the water or that I'm my mother's daughter
Don't fuck with my freedom
I came up to get me some
I'm nasty, I'm evil
Must be something in the water or that I'm my mother's daughter
[Post-Chorus]
So, back up, back up, back up, back up, boy, ooh
Back up, back up, back up, back up, boy, ooh

[Verse 2]
Hallelujah, I'm a witch, I'm a witch, hallelujah
Swish swish, I'm a three-point shooter, I blow through ya
Like a hot wind out in the bayou, yah

[Pre-Chorus]
Oh my God, she got the power
Well, look at her, she got the power

[Chorus]
Don't fuck with my freedom
I came up to get me some
I'm nasty, I'm evil
Must be something in the water or that I'm my mother's daughter
Don't fuck with my freedom
I came up to get me some
I'm nasty, I'm evil
Must be something in the water or that I'm my mother's daughter

[Post-Chorus]
So, back up, back up, back up, back up, boy, ooh
Back up, back up, back up, back up, boy, ooh
Back up, back up, back up, back up, boy, ooh
Back up, back up, back up, back up, boy, ooh

[Bridge]
My mama always told me that I'd make it
That I'd make it, so I made it
I put my back into and my heart in it
So I did it, yeah, I did it
My mama always told me that I'd make it
That I'd make it, so I made it
I put my back into and my heart in it
So I did it, yeah, I did it

[Chorus]
Don't fuck with my freedom
I came up to get me some
I'm nasty, I'm evil
Must be something in the water or that I'm my mother's daughter

[Outro]
Don't fuck with my freedom
Oh my God, oh my God
Don't fuck with my freedom
Oh my God, oh my God
Don't fuck with my freedom
Oh my God, oh my God
Don't fuck with my freedom
Oh my God, oh my God
Swish swish, motherfucka (Ow)


Mother’s Daughter (Български превод) 「Текст」 - Miley Cyrus - Български превод

Hallelujah, аз съм изрод, аз съм изрод, hallelujah
Всеки ден от седмицата, правя, както искам
Аз съм нилски крокодил, пираня
[Предварително Припев]
О, Боже, тя получи силата
О, виж я, тя получи силата
Така, така, така

[Припев]
Не се чукай с моята свобода
Дойдох, за да ме вземе
Гаден съм, зъл съм
Сигурно е нещо във водата или че съм дъщеря на майка ми
Не се чукай с моята свобода
Дойдох, за да ме вземе
Гаден съм, зъл съм
Сигурно е нещо във водата или че съм дъщеря на майка ми

[Пост-хор]
И така, резервно копие, гръб, гръб, гръб, момче, ох
Резервно копие, гръб, гръб, гръб, момче, ох

[Стих 2]
Алилуя, аз съм вещица, аз съм вещица, алулуджа
Swish swish, аз съм стрелец в три точки, духам през ya
Като горещ вятър навън в Bayou, да

[Предварително Припев]
О, Боже, тя получи силата
Е, виж я, тя получи силата

[Припев]
Не се чукай с моята свобода
Дойдох, за да ме вземе
Гаден съм, зъл съм
Сигурно е нещо във водата или че съм дъщеря на майка ми
Не се чукай с моята свобода
Дойдох, за да ме вземе
Гаден съм, зъл съм
Сигурно е нещо във водата или че съм дъщеря на майка ми

[Пост-хор]
И така, резервно копие, гръб, гръб, гръб, момче, ох
Резервно копие, гръб, гръб, гръб, момче, ох
Резервно копие, гръб, гръб, гръб, момче, ох
Резервно копие, гръб, гръб, гръб, момче, ох

[Мост]
Майка ми винаги ми казваше, че ще успея
Това щях да го направя, така го направих
Слагам гърба си и сърцето си в него
Така го направих, да, направих го
Майка ми винаги ми казваше, че ще успея
Това щях да го направя, така го направих
Слагам гърба си и сърцето си в него
Така го направих, да, направих го

[Припев]
Не се чукай с моята свобода
Дойдох, за да ме вземе
Гаден съм, зъл съм
Сигурно е нещо във водата или че съм дъщеря на майка ми
[Outro]
Не се чукай с моята свобода
О, Боже мой, о, Боже мой
Не се чукай с моята свобода
О, Боже мой, о, Боже мой
Не се чукай с моята свобода
О, Боже мой, о, Боже мой
Не се чукай с моята свобода
О, Боже мой, о, Боже мой
Swish swish, motherfucka (Ow)