MENU (9)

MOON - Nik Makino 「Song Lyrics」 - Genius English Translations

Sa'n ka punta? To the moon
Road trip, vroom, vroom
Skrr, skrr, zoom, zoom
Sa fake, no room, mga mata namumula

#NikMakino #FlowG #Moon #TikTok #sanderlei #WISHclusive


MOON - Nik Makino 「Song Lyrics」

Sa'n ka punta? To the moon
Road trip, vroom, vroom
Skrr, skrr, zoom, zoom
Sa fake, no room, mga mata namumula
Asan ang trees, nadala mo ba?
Bawal ang tus at peke sa byahe
Kung isa ka d'yan, ika'y bumaba
Sa'n ka punta? To the moon
Road trip, vroom, vroom
Skrr, skrr, zoom, zoom
Sa fake, no room, mga mata namumula
Asan ang trees, nadala mo ba?
Bawal ang tus at peke sa byahe
Kung isa ka d'yan, ika'y bumaba

[Verse 1: Nik Makino]
I gotta mission, pumunta sa top
Buhay mahirap, gawing masarap
Gawa ng milyon, gamit ang rap
Iwanan kasama na puro panggap
'Di mo 'ko ma-gets, pangarap ay highs
Singtaas ng jets, tingala sa sky
Sa'king sabik ka makasakay
Iwan 'yung dating mga kasabay
Hindi nakamit, sipag lang
Tignan mo sa net kilalang
Na malupit na nilalangMay ahit sa head at iba ang
Aking swag, whoo, aking chic, whoo
That ass, whoo, too thick, whoo, whoo

[Chorus: Nik Makino]
Sa'n ka punta? To the moon
Road trip, vroom, vroom
Skrr, skrr, zoom, zoom
Sa fake, no room, mga mata namumula
Asan ang trees, nadala mo ba?
Bawal ang tus at peke sa byahe
Kung isa ka d'yan, ika'y bumaba
Sa'n ka punta? To the moon
Road trip, vroom, vroom


Skrr, skrr, zoom, zoom
Sa fake, no room, mga mata namumula
Asan ang trees, nadala mo ba?
Bawal ang tus at peke sa byahe
Kung isa ka d'yan, ika'y bumaba

[Verse 2: Fow G]
Tara bumyahe pa-ulap
Sakto 'yung auto ko full tank
Pero kahit maubusan, paangat tayo tutulak
Bawal na muna ang pabigat
Lalo sa byahe na palipad
Kailangan kong makatiyak
Bago magka-edad, 'di na 'ko taghirap


Alam kong marami ang nakamasid
Dama ko marami ang naka-abang
Kung ano 'yung mga kaya kong gawin
Malamang ay 'di nila nagagawa
Kaya siguro lagi nakatingin
Kasi 'yon na lamang ang magagawa
Inaabangan ako na mawala
Kaso lang ang malala nadapa kakatingala

[Chorus: Nik Makino]
Sa'n ka punta? To the moon
Road trip, vroom, vroom
Skrr, skrr, zoom, zoom
Sa fake, no room, mga mata namumula


Asan ang trees, nadala mo ba?
Bawal ang tus at peke sa byahe
Kung isa ka d'yan, ika'y bumaba
Sa'n ka punta? To the moon
Road trip, vroom, vroom
Skrr, skrr, zoom, zoom
Sa fake, no room, mga mata namumula
Asan ang trees, nadala mo ba?
Bawal ang tus at peke sa byahe
Kung isa ka d'yan, ika'y bumaba

Nik Makino ft. Flow G performs Moon LIVE on Wish 107.5 BusMOON - Nik Makino 「Song Lyrics」 - Genius English Translations


Where are you going? To the moon


Road trip, vroom, vroom
Skrr, skrr, zoom, zoom
In fake, no room, eyes reddened
Where are the trees, did you bring them?
Tus and fakes are not allowed on the flight
If you're one of them, you go down
Where are you going? To the moon
Road trip, vroom, vroom
Skrr, skrr, zoom, zoom
In fake, no room, eyes reddened
Where are the trees, did you bring them?
Tus and fakes are not allowed on the flight
If you're one of them, you go down


[Verse 1: Nik Makino]
I gotta mission, go to the top
Life is hard, make it delicious
Made a million, using rap
Leave with that pure presumption
You can't' I get, dreams are highs
Height of the jets, look at the sky
I'm eager for you to ride
Leave the former contemporaries
Not achieved, just diligence
Look at the net known
That cruel creature
There is a shave on the head and others
My swag, whoo, my chic, whoo


That ass, whoo, too thick, whoo, whoo

[Chorus: Nik Makino]
Where are you going? To the moon
Road trip, vroom, vroom
Skrr, skrr, zoom, zoom
In fake, no room, eyes reddened
Where are the trees, did you bring them?
Tus and fakes are not allowed on the flight
If you're one of them, you go down
Where are you going? To the moon
Road trip, vroom, vroom
Skrr, skrr, zoom, zoom
In fake, no room, eyes reddened


Where are the trees, did you bring them?
Tus and fakes are not allowed on the flight
If you're one of them, you go down

[Verse 2: Fow G]
Let's travel in the clouds
My car is full tank
But even if we run out, we will push up
Weights are forbidden first
Especially on a flight
I need to be sure
Before I get older, I don't have to suffer anymore
I know many have watched
I feel like a lot is waiting


What can I do
They probably can't
So maybe always looking
Because that's all that can be done
I look forward to losing
Just the case badly fell surprisingly

[Chorus: Nik Makino]
Where are you going? To the moon
Road trip, vroom, vroom
Skrr, skrr, zoom, zoom
In fake, no room, eyes reddened
Where are the trees, did you bring them?
Tus and fakes are not allowed on the flight


If you're one of them, you go down
Where are you going? To the moon
Road trip, vroom, vroom
Skrr, skrr, zoom, zoom
In fake, no room, eyes reddened
Where are the trees, did you bring them?
Tus and fakes are not allowed on the flight
If you're one of them, you go down