MENU (L)

יותר חזק מה? - אגם בוחבוט (מילים)

אתה חלש
בדוק אני יודעת
תלא מסוגל להיות איתי אפילו לדקה

#lyrics #sanderlei #TikTok #REMIX


יותר חזק מה? - אגם בוחבוט (מילים)

אתה חלש
בדוק אני יודעת
תלא מסוגל להיות איתי אפילו לדקה

אתה חלש
ממך אנלא נפגעת
אתה בדיוק כמו דג תמיד נופל לי בחכה

מה ביקשתי אחד שישחק לי בלב
על הדרך יבוא ויעשה גם כואב
אני צריכה ריגושים
טיפה יותר רעשים
אני מלכת הדרמה


אני צריכה גבר
יותר חזק מה

אתה לא בכושר
מסמס לי בבוקר
שולח פרחים יא מוזר

דופק לי בדלת
מרים לי פה שלט
הלב בשבילך כבר נסגר

מה ביקשתי אחד שישחק לי בלב
על הדרך יבוא ויעשה גם כואב
אני צריכה ריגושים


טיפה יותר רעשים
אני מלכת הדרמה
יותר חזק מה