MENU (6)

Mbavha Mbiri - Holly 100 「Shona LYRICS」

「Shona LYRICS」
Mbavha Mbiri
Holly 100

#TikTok #sanderlei #shorts


Mbavha Mbiri 「Shona LYRICS」 - Holly 100

「Shona LYRICS」
Mbavha Mbiri
Holly 100

Mudiki anorarama kana husiku, kusvika kwaedza
Pwanya makirabhu kana aripo
Mudiki, pinda patafura, ratidza zvaunoziva
Muka huipi huri mandiri, satani ari mauri

[Mufananidzo uri papeji 1]
Ndine bhazi rakazara newadhiropu
Uye ndakanga ndisina bhazi plus
Munonhuwa seumbozha kwandiri
Ndonzwa sei kuravira kwako

[Pre-Chorus]
Haa, chiuno chaanacho, mutsipa wakadii
Chiso chakadhonzwa, maziso semazira
Yese kirabhu inozviziva, raft yese inozviziva
Hove dzakasimba, tenda zvaunoudzwa nehama yako
Jala, jala, jala, tarisa pamusoro pefudzi rako
Jala, jala, jala, mudiki, uri kupenya, huya, waita zvakanaka, mudiki

[Ramba]
Mudiki anorarama kana husiku, kusvika kwaedza
Pwanya makirabhu kana aripo
Mudiki, pinda patafura, ratidza zvaunozivaMuka huipi huri mandiri, satani ari mauri
(Aaa, aaa, mune dhiyabhorosi mauri, mune dhimoni mauri)
(Aaa, aaa, mune dhiyabhorosi mauri, mune dhimoni mauri)

[Mufananidzo uri papeji 2]
Nekuda kwemudiki, ndinonwa zvakanyanya
Handizive kuti chii chakaipa neni (Chii chakaipa)
Ndikamuona ndoda kubaya banga pamoyo pangu

[Pre-Chorus]
Haa, chiuno chaanacho, mutsipa wakadii
Chiso chakadhonzwa, maziso semazira
Yese kirabhu inozviziva, raft yese inozviziva
Hove dzakasimba, tenda zvaunoudzwa nehama yako


Jala, jala, jala, tarisa pamusoro pefudzi rako
Jala, jala, jala, mudiki, uri kupenya, huya, waita zvakanaka, mudiki

[Ramba]
Mudiki anorarama kana husiku, kusvika kwaedza
Pwanya makirabhu kana aripo
Mudiki, pinda patafura, ratidza zvaunoziva
Muka huipi huri mandiri, satani ari mauri
(Aaa, aaa, mune dhiyabhorosi mauri, mune dhimoni mauri)
(Aaa, aaa, mune dhiyabhorosi mauri, mune dhimoni mauri)

Mbavha Mbiri, Mbavha Mbiri
Mbavha Mbiri, Mbavha Mbiri
Mbavha Mbiri, Mbavha Mbiri


Mbavha Mbiri, Mbavha Mbiri

Mbavha Mbiri, Mbavha Mbiri
Mbavha Mbiri, Mbavha Mbiri
Mbavha Mbiri, Mbavha Mbiri
Mbavha Mbiri, Mbavha Mbiri