MENU (C)

150 Bars (Ke Hip Hop Dawg) - Big Zulu 「Lyrics」 - English Translation

(Ke Hip Hop Dawg) Ayi, shun wenkabi
Ay' awuthi siyizwe Stallion sekonakele (Ke Hip Hop Dawg)
Asengenil’amanz’ endlini mfo kaMgule
Ayikho into ezakwenziwa sebebhedile

#inkabination #sahiphop #150bars #Nkmediatv #bigzulu #casspernovest #emteerecords #kehiphop #sanderlei #TikTok #REMIX #shorts


150 Bars (Ke Hip Hop Dawg) - Big Zulu 「Lyrics」

(Ke Hip Hop Dawg) Ayi, shun wenkabi
Ay' awuthi siyizwe Stallion sekonakele (Ke Hip Hop Dawg)
Asengenil’amanz’ endlini mfo kaMgule
Ayikho into ezakwenziwa sebebhedile
Ufuseg akabe ufusegi ke manje angeke sisabuyela emuva
Ay khaleke konakele ke maje

[Verse: Big Zulu]
Ay iNkabi Nation manje ngeke ngibingelele
Senizongithola ngaphakathi ngiginga indoda Ingalindele
Ibhekane nenkabi ngeke iphume ingalimele
Ithi izo save i-Hip Hop, iy saver njani nayo iy fele?
Inkabi ingaphakathi ayibingeleli ayisaqoqothi
Umfan’ uyodlala nowabo ushun wenkabi awusatotosi
Ng’ khule iy’nsizwa ziboshiwe kulelizinga asisankonkothi
Nina nijwayel’ iPiano la kusho iHipHop as’kokodi
Woz’ eNkab mawufuna iBeef uzofika itafula lidekiwe
Uhlale wazi may’ ngakuhlula uzophuma ingozi sik’ gqemile
Uthi sibonela kuwe upheth’ iGame, usudakiwe?
Family tree ishlahla sensangu, yin’ engathi usubhemile
Okay angiqale ngawe ngoba ngathi usuya speed-a
Usese mncane Mufasa, kim’ awuhlukile noSimba
Ay’khale may’khala lakim’ akekho ozongithinta
Kule industry sengi Famous ngiwu Nkulunkulu niyangisumisa
Uxolo ma nobaba ang’soze ngathuka i-family
Kuleli hlathi ngiwuthazane ngisadlala nambhubesi
Ngiqinisa abafana sebenomqondo wama thekeniAma los [?] i-skinny jean kom Rapper sekunokuvela iphenti
I’m Zulu man with the power angisakhulum ngo Nasty C
I-flow kimi itotal komRapper kukhuphuka i-BP
Akekho ongang’ thinta ningangitseheli ngo Stogie T
IMercedes isentanyeni kodw’ ama Garage aEmtee
Hip Hop iphethwe iNkabi usomaTekisi ithini i-Clock
Nijuthwa iFacebook noTwitter bathi nidumile ko TikTok
Nikhuluma kakhulu ngayhi ninokugqoka iy’kinnyTop
Kukhon’ obhadelewa ukushaywa nikhala kamndand’ njengo Slik Talk
Ubani uStogie T uye wenzani savuka sezwa?
Umkhonto kim usesandleni isdudla ngis’shiya siphethe inxeba
Ngidla amaBars ung’ dlela umona ingulube inginonele
Isdudla sinokufana nebhola, I woundn’t mind ukuk’ khahlela
Kunzima ukufica inkabi bafana sekuyakhuphukela


Sikhipha ama-Hit everyday anofika soncobelela
Bhayiziswa ama-Comment angabe nje niya Concentrater
Ngoba i-Game ibuzwa kim engathi Ku Hip Hop ngiyi Commentator
Nithi uZulu akasaRap, kanti nikhukuma amanga
Ngaqala uk'Rapper nibancane, nanisathi inyam’inama
Indlala ibanga ulaka kant ulaka lubanga indlala
Sinemali eningi siye Duabi 3.7 ukubona intaba
Ngikhuluma lezindaba ngoba akekho engimsabayo
Angibuze ukhona ogolozayo noma nje ongigolombayo
Ngeke nibkekane nami none nje nizingane ey ‘khasayo
Bathi ni-Fly ngibon’ iy’mpiko ngathi nibaningi eniphaphayo
Ngiphendule iRap i Rank ukhona ofuna ukuthini
NgiQasha uCassper noKwesta ntambama ngifuna iCheck-in
Usomatekisi onemali, vele nginemali eningi


I’m ambitious and hungry ngilamba ngidle ama Artist
Ya, ya, yanzima lendaba, inkabi ibulala amajaha
Akekho ongngithinta ngeke umthinte umuntu umsaba
Kwakhala umadala wathi "La kushuni akudlalwa"
Ulambile ufuna i-Beef eNkabi asinayo i-Deal yendlala
Ushuni wenkabi awuncengi, nginiqonda nqo anginicengi
Maningazwanga ukuthi ngithini anosondela nje anginihlebi
Ibhulukw’ i-Stallment alingixegi, indaba yoSkrrSkrr angiyi ngeni
100K performance ningangitsheli ngabo 25K
Hip Hop will die when you say so, you will die when I say so
Kufa kwakho kuyaTrenda ngathi icala lakaSenzo
R.I.P King Pro, Ricky Rick, Makhado
Angidlali when it’s cash time ngakubheka uthola i-K.O
Mina ngiyiNkalatha uShuni Wenkabi Inxakanxaka


Basukele ingadlangadla iskhondlakhondla inyakanyaka
Wena K.O uyiqhakaqhaka, ngakucela iFeature wangishayashaya
Ngakugcina uthatha iz’ngane zeskole wawudume nge Caracara
Wena Stogie T lana asikho e-Overseas naleslungu sakho esingapheli ungaidaleli isphithiphithi
Omunye ngamcela iFeature wathi ngiyabanda ngindikindiki
Bheka manje ubanda mpo wagcina i-Hit nge Tsikitsiki
Bafana nicwela ukuphapha ozongiphendula ngidonsa impama
Ningangitsheli ngesphukuphuku uNota anginaso iskhathi sohlanya
Akaphilile loyo ekhanda angasekela iNkosi yohlanga
Ufuna Beef ngikunika inkomo engakadliwa, ngathi eyentombi yomhlanga
Manje ngisese under ground, Inkabi isakhothwa ngamadlozi
Khuza om’rapper amaGold digger ngisengaba Gubhel’ umgodi
U-AKA no K.O ngagcina nithi ni Runner iJozi
Nigijimaphi ngoba asini boni, kwaphela iComrade maraton


Hip Hop ikude ukufa mangisasekhona
Ikude ukuphupha om’Rapper ngibalalisa phansi sweet dream bakude ukuvuka
Ngi under ground ngikude ukubuya
IFlow imnazi bakude ukuvutha, ngivala
NgamaBars ngeke kuLoot we angiyena uZuma
Sengiqedile nge Old School ngingena Ku New School wena-

[Outro: Big Zulu]


150 Bars (Ke Hip Hop Dawg) - Big Zulu 「Lyrics」 - English Translation


(Ke Hip Hop Dawg) No, shun wenkabi
Ay' don't you say we're Stallion country gone bad (Ke Hip Hop Dawg)
Mgule's brother is no longer in the house
There is nothing to be done while they are in bed
The fuseg is not the fuseg, so now we can't go back


It's so bad now

[Verse: Big Zulu]
Alas, Nkabi Nation, I will not greet you now
You will find me inside, hanging out with a man Unexpectedly
Faced with an ox, he will not come out unscathed
It says it will save Hip Hop, how does the saver fail?
The ox is inside and does not bark anymore
The boy is going to play with his son, the bull is no longer tame
As a young man, they have been arrested at this level and we are no longer able to speak
You are practicing Piano and HipHop is not kokodi
Come to Nkab and look for Beef and the table will be set
You always know that if I beat you, you will get out of danger
You say we see you running the Game, are you drunk?


Family tree is a cannabis tree, it's like you've smoked
Okay, let me start with you because I said you are going speed-a
Mufasa is still young, you are no different from Simba
Ay'khale may'khala lakim' no one will touch me
In this industry, I am already famous, I am God, you are setting me up
Sorry mom and dad, I will never insult the family
In this forest, I am a wild animal while playing with lions
I encourage the boys to stop thinking
Ama los [?] skinny jean kom Rapper has already appeared pants
I'm Zulu man with the power I'm not talking about Nasty C
The flow for me is the total of the Rapper, BP increases
No one can tell me about Stogie T
The Mercedes is in the neck of the Emtee Garages
Hip Hop is owned by Nkabi Usoma Tekisi says the Clock


Facebook and Twitter are telling you that you are popular on TikTok
You talk a lot about wearing a kinnytop
There are those who are beaten and cry like Slik Talk
Who is Stogie T and what did we wake up to hear?
The spear is in my fat hand and I leave it with the wound
I'm eating Bars, you're eating, you're jealous, I'm not satisfied
Fat is like a ball, I won't mind kicking you
It's hard to catch the bull, boys, it's going up
We release Hits everyday that come to us
Don't forget to comment or just go to Concentrator
Because the Game is asked to me as if I am a Commentator in Hip Hop
You say that Zulu is no longer Rap, but you are lying
I started k'Rapper when you were young, and you said it was a joke
Hunger causes anger and anger causes hunger


We have a lot of money to go to Duabi 3.7 to see the mountain
I am telling these stories because I am not afraid of anyone
I don't ask if anyone is snickering or just teasing me
You will not face me, you are just crawling children
They said Fly, I saw a wing and said there are many of you flying
I answered Rap i Rank, what do you want to say
Hiring Cassper and Kwesta in the afternoon for Check-in
You are a taxi driver with money, of course I have a lot of money
I'm ambitious and hungry, I'm hungry to eat artists
Ya, ya, this story is difficult, the ox kills the hunters
No one can touch me, you will not touch someone you are afraid of
The old man cried and said "This tune is not played"
Are you hungry and want Beef in the Ox? We don't have a Hunger Deal
The tune of the ox is not begging, I understand you straight, I am not begging


Don't listen to what I'm saying
Stallment pants don't loosen me, the story of SkrrSkrr I don't get into
100K performance don't tell me about 25K
Hip Hop will die when you say so, you will die when I say so
Your death is trending like Senzo's case
R.I.P King Pro, Ricky Rick, Makhado
I don't play when it's cash time and I saw you get K.O
I am Nkalatha Shuni Wenkabi Inxakanxaka
They chased the giant every year
You K.O are a beauty, I asked you for a Feature and you beat me
I ended up taking school children and you were known as Caracara
You Stogie T here we are not in the Overseas and your endless anger don't make a mess
I asked someone for a Feature and he said I was cold and numb
Look now he is cold and kept the Hit with Tsikitsiki


Boys, you are dying to answer me when I slap you
Don't call me stupid, Nota, I don't have time to be crazy
He is not in the right mind to support the King of the nation
You want beef, I'll give you a cow that hasn't been eaten yet, I said it belonged to a reed girl
Now I'm still underground, the ox is still being licked by the ancestors
Discipline the rappers and Gold diggers while I'm still a Gubhel' umgod
AKA and K.O I ended up saying you are Jozi Runner
Where are you running because we are not sinners, the Comrade marathon is over
Hip Hop is far from dead, I'm still here
It's far from dreaming, Rappers, I'm laying down sweet dreams, they're far from waking up
I'm underground and I'm far from coming back
The Flow is far from burning, I close
Bars won't go to Loot and I'm not Zuma
I'm done with the Old School, I'm going to the New School, you-[Outro: Big Zulu]