MENU (C)

Jason Marvin - Ako Nalang - Genius English Translations (Song Lyrics)

One, two, three! Nangako ako na hindi ako susuko
Ng basta-basta! Ipaglalaban kita hanggang
Sa ating pagtanda. Kahit anong bagyo ay kakayanin ko
Dahil mahal kita. Pero 'di ko inakala. Hindi ko nakita

#BLACKPINK #lyrics #AkoNalang #JasonMarvin #sanderlei #TikTok #REMIX


Jason Marvin - Ako Nalang (Song Lyrics)

One, two, three! Nangako ako na hindi ako susuko
Ng basta-basta! Ipaglalaban kita hanggang
Sa ating pagtanda. Kahit anong bagyo ay kakayanin ko
Dahil mahal kita. Pero 'di ko inakala. Hindi ko nakita

[Pre-Chorus]
Paano kung ayaw mo na?
Paano kung nasaktan ka?
Paano kung 'di mo kaya ang aking nagawa?

[Chorus]
Hanggang saan ko ba ilalaban to?
Hanggang kailan maniniwala na dapat tayo?


Mas lalo ka lang lumalayo
Kapag ika'y sinusuyo
Kaya pa bang maayos 'to
Kung ako na lang ang may gusto?
Hmm-mm

[Verse 2]
Nangako tayo na pang habang-buhay
Ang pagsasamang ito
Oh, inaamin ko sa'yo
Na kasalanan ko ito

[Pre-Chorus]
Tanggap ko nang ayaw mo na


Patawad at nasaktan ka
Tanggap ko nang 'di mo kaya, na manatili pa

[Chorus]
Hanggang saan ko ba ilalaban to?
Hanggang kailan maniniwala na dapat tayo?
Mas lalo ka lang lumalayo
Kapag ika'y sinusuyo
Kaya pa bang maayos 'to?
[Outro]
Hindi ko pipilit ang sarili ko sa'yo
Dito pala matatapos ang, "Ikaw at Ako"
Maraming salamat sa lahat ng mga ala-ala mo
Sana ang aking kasunod


Ay maibigay lahat ng pagkukulang ko
Paalam, patawad sa iyo


Jason Marvin - Ako Nalang - Genius English Translations (Song Lyrics)


One, two, three! I promise I won't give up
Just like that! I will fight you until
As we grow older. I can handle any storm
Because I love you. But I didn't think so. I didn't see it

[Pre-Chorus]
What if you don't want to?
What if you get hurt?
What if you can't do what I did?

[Chorus]


How far will I fight it?
How long will we believe that we should?
You're just getting further away
When you are coaxed
Is it still okay?
What if I'm the only one who wants it?
Hmm-mm

[Verse 2]
We made a promise for life
This combination
Oh, I admit it to you
That it's my fault


[Pre-Chorus]
I accept when you don't want to
Sorry to hurt you
I accept that you can't, to stay any longer

[Chorus]
How far will I fight it?
How long will we believe that we should?
You're just getting further away
When you are coaxed
Can it still be fixed?
[Outro]
I will not force myself on you
This is where "You and I" ends.


Thank you so much for all your memories
Hopefully my next one
All my shortcomings will be given
Goodbye, forgive youBLACKPINK - Shut Down (Lyrics) - Translation's Links

#sanderlei