MENU (L) (4)

Sjava - Amavaka - English Translation (Lyrics)

Ngay’buka es’bukweni ngay’zonda
Ngathi "Uwena omosh’ impilo yami", ngaz’khomba
Oh mina ngay’buka es’bukweni ngay’zonda
Ngathi "Uwena omosh’ impilo yami", ngaz’khomba

#sjava #isibuko #lyrics #TikTok #REMIX


Sjava - Amavaka (Lyrics)

Ngay’buka es’bukweni ngay’zonda
Ngathi "Uwena omosh’ impilo yami", ngaz’khomba
Oh mina ngay’buka es’bukweni ngay’zonda
Ngathi "Uwena omosh’ impilo yami", ngaz’khomba

Ngizahlulela
Ngidlisa inqondo yam' u-poison
Ngiy’tshela ukuthi ngiyahluleka
Kanti I’m on the right track
Ngizehlulela
Ngidlisa inqondo yam' u-poison
Ngiy’tshela ukuthi ngiyahluleka
Kanti I’m on the right trackUkuxolela ak’yona induku ephathwa amavaka
Ak’yona induku ephatha amavaka
Ak’yona induku ephathwa amagwala
Uthando ak’yona induku ephathwa amavaka
Ak’yona induku ephathwa amavaka
Ak’yona induku ephathwa amagwala
Usathane angeke usathane uthandaza
Angeke usathane uthandaza
Angeke usathane uthandaza

Ngay’buka es’bukweni ngay’zonda
Ngathi "Uwena omosh’ impilo yami", ngaz’khomba
Oh mina ngay’buka es’bukweni ngay’zonda


Ngathi "Uwena omosh’ impilo yami", ngaz’khomba

Ngizahlulela
Ngidlisa inqondo yam' u-poison
Ngiy’tshela ukuthi ngiyahluleka
Kanti I’m on the right track
Ngizehlulela
Ngidlisa inqondo yam' u-poison
Ngiy’tshela ukuthi ngiyahluleka
Kanti I’m on the right track


Sjava - Amavaka - English Translation (Lyrics)


I looked in the mirror and hated it
I said "You are the one ruining my life", I pointed at myself
Oh, I looked in the mirror and hated it


I said "You are the one ruining my life", I pointed at myself

I judge myself
I feed my mind with poison
I tell him that I am failing
And I'm on the right track
I judge myself
I feed my mind with poison
I tell him that I am failing
And I'm on the right track

Forgiveness is not a walking stick
It is not a walking stick
It is not a stick for cowards


Love is not a stick that can be handled with care
It is not a walking stick
It is not a stick for cowards
The devil cannot pray
You can't pray to the devil
You can't pray to the devil

I looked in the mirror and hated it
I said "You are the one ruining my life", I pointed at myself
Oh, I looked in the mirror and hated it
I said "You are the one ruining my life", I pointed at myself

I judge myself
I feed my mind with poison


I tell him that I am failing
And I'm on the right track
I judge myself
I feed my mind with poison
I tell him that I am failing
And I'm on the right track